ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги в сферата на вещното и облигационното право:
  • Консултации по сделки с недвижими имоти
  • Консултации по вещноправни и реституционни въпроси
  • Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори
  • Изготвяне на всички необходими документи за придобиване, ипотека и продажба на недвижим имот
  • Изготвяне на прецизни и издържани предварителни и окончателни договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог, заем, дарение и др.
ЗЗД