БАНКОВО ПРАВО

Кантората на адвокат Волева е една от малкото в страната, които вече няколко години успешно защитават интересите на своите клиенти, като предотвратяват евентуални злоупотреби на банките с монополното си положение. Благодарение на своя опит и умения, екипът на кантората предлага адекватна защита при преговори и съдебни дела с банкови и кредитни институции.
Опитът показва, че  навременната консултация със специалист предотвратява възможни проблеми на клиентите в отношенията им с техните кредитори. Своевременното осъзнаване на правата, с които разполагате като равнопоставена на банката страна в гражданските правоотношения, е ключово по отношение на защитата на Вашите интереси.
bnb_1