АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Кантората предлага следните услуги в сферата на административното право:

  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове
  • Обжалване на административни актове
  • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
  • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално-устройствени планове
АПК