ВЕРОНИКА ЯНЕВА - АДВОКАТ

Образование:

Завършила Юридически факултет, специалност „Право“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

Интереси в областта на:

Облигационно право, Банково право, Трудово право, Вещно право.

Специализации:
  • „Правораздаване“ и „Публична администрация“.
Владеене на чужди езици:
  • Английски език
  • Руски език
Телефон: 02/980 34 05, 0888 802 930
E-mail: veronika_yaneva@abv.bg