МАРИЕЛА СПАСОВА - АДВОКАТ

Образование:

2003-2009г. Завършено висше образование: ВСУ „Черноризец Храбър“

Трудов опит:

2012-2013 г.: Юрисконсулт в СО-Район „Връбница“

2012-2015 г.: Допълнителни занимания

Член в „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ при СО- Район „Връбница“

Владеене на чужди езици:
  • Английски език
Телефон: 02/980 34 05, 0888 802 930
E-mail: mimi_spasowa@abv.bg