ИВАНКА ТОДОРОВА - АДВОКАТ

Образование:

През 2003г. завършва специалност Право в ЮЗУ ”Неофит Рилски” гр. Благоевград

Трудов опит:
  • От 2003г. до 2004г. е стажант в адвокатска кантора.
  • През 2004г. e вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия.
Интереси в сферата на:

Практикува в областта на Облигационното право, Вещното право, Търговското право, Семейното и наследствено право, Административното и трудовото право.

Притежава богат практически опит в процесуално представителство на физически и юридически лица пред различни по ранг съдилища.

Телефон: 02/980 34 05, 0888 802 930
E-mail: adv.Todorova@abv.bg