БОЖИДАР КАДИЙСКИ - АДВОКАТ

Образование:

Завършил Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство през 2017 год.

Трудов опит:
  • Работи в кантората от месец Юни 2016 до месец февруари 2019 год.
  • Притежава над 3/три/ годишен опит на длъжност юрисконсулт. От които около половин година е заемал длъжност като юристконсулт в Инвестор БГ. Основна юридическа дейност в сферата на подготовката и съгласуването на договори касаещи дейността на дружеството, както и процесуално представителство на дружеството във връзка с образувани спрямо него административно наказателни производства.
  • От края на 2019 год. до 2022 год. работи като Юристконсулт в Център за градска мобилност ЕАД.
Интереси в сферата на:

Административно право, Наказателно право, Трудово и Облигационно право.

От 2022 год. е вписан като адвокат в Софийска адвокатската колегия, и адвокат в кантората до днес.

Владеене на чужди езици:
  • Английски език
Телефон: 02/980 34 05, 0888 802 930
E-mail: bozhidarkadiyski@abv.bg