Веска Волева: Държавата беше ликвидирана чрез Гражданско-процесуалния кодекс

- http://www.transmedia.bg/2017/01/20/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80/ -
201701.27
0

Трансмедия ТВ представя едно интервю на Кин Стоянов с адв. Веска Волева