Кантората оказва правно съдействие за решаване на спорове пред арбитраж