201211.06
0

Обявилата война на банките Адвокат Волева: В системата работят

- http://offnews.bg/news/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8_289/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%92-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_120601.html -