%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0

Дарина Ласкина – адвокат

 

Завършила Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Право” през 2012 г.

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия през 2014 г.

Придобила богат юридически опит по време на стажове и работа при адвокати и адвокатски дружества, още по време на следването си.

Работи в сферата на облигационното, търговското и банковото, семейното и наследствено, административно право. Извършва защита и процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела.

Владеене на чужди езици: Английски

Телефон: 0886/823846

E-mail: dlaskina@hotmail.com