Вероника Янева - адвокат

 

Вписана като адвокат при Софийска адвокатска колегия. Завършила Юридически факултет, специалност „Право“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

Работи в областта на облигационното право, банковото право, трудовото право, вещното право, семейното и наследствено право. Извършва на процесуално представителство по граждански и административни дела.

Специализации: „Правораздаване“ и „Публична администрация“.

Владеене на чужди езици: Английски, Руски

Телефон: 0883/325-327

E-mail: veronika_yaneva@abv.bg