Деница Димитрова - адвокат

 

Като юрист в кантората работи от 2008 година. Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия през 2012 година. Завършила „Юридически факултет“ на Университета по национално и световно стопанство – гр. София през 2010 година.

Работи в сферата на гражданското, банково и търговско право, облигационно, вещно и семейно право, административно право. С опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела. Оказване на професионално юридическо представителство и защита в производствата пред арбитраж.

Владеене на чужди езици:

  • Английски език

Телефон: 0889/833061 

E-mail: denica.dimitrova@mail.bg