Веска Волева - адвокат

 

Родена съм в гр. Бобошево, обл. Софийска.  Основно образование съм завършила в  родния си град, а  през 1970 та година завърших гимназия в гр.  Дупница.

През 1973 год.  завърших Обединено медицинско училище “Вела Пискова” в гр. София, специалност “акушерство” и започнах работа в Работническа болница гр. Бобов дол, отначало като акушерка, а впоследствие като старша акушерка.

През това време  записах да следвам Софийски университет "Кл. Охридски", специалност "право" и завърших през 1979 год. През 1979-1980 год. бях стажант-съдия в Софийски окръжен съд.От 1980 година  до 1989 година работих в Благоевградски РНС- като инспектор, началник жилищно настаняване, главен юрисконсулт.

След това работих за три месеца като главен юрисконсулт на  МОП "Нектаркооп". От месец май 1990 година  до края на 1992 година работих в КНСБ - експерт и главен експерт по социалните въпроси и юридически съветник на Председателя на КНСБ. От тогава до сега работя като адвокат.

ОБРАЗОВАНИЕ
 - Основно образоване: гр. Бобошево
- 1970 год. - Средно образование: гимназия – гр. Дупница
- 1973 год. - Обединено медицинско училище „Вела Пискова” - София
- 1979 год. - Софийски университет „Кл. Охридски” юридически факултет – специалност "Право"
- Семестриално завършено "Международни икономически отношения"

ТРУДОВ ОПИТ
- Акушерка, старша акушерка в Районна болница – гр. Бобов дол
- Стажант- съдия в Софийски окръжен съд
- Инспектор, началник Жилищно настанаяване, главен юрисконсулт в Благоевски РНС
- Главен юрисконсулт в МОП „Нектаркооп”
- Експерт, главен експерт и юридически съветник на председателя в КНСБ
- Адвокат в Софийска адвокатска колегия.
- Медиатор – вписана съм в Единния регистър на медиаторите. Имам квалификаця за медиатор.

 

Телефон: 0888/802 930

E-mail: veskavoleva@abv.bg